Privacy Policy

Toelichting

Het respecteren van uw privacy is voor ons van groot belang. Foot and Ankle Institute, gevestigd aan Building Ariane E0, Avenue Ariane 5, 1200 Woluwe-St-Lambert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen genomen worden om de bescherming van uw gegevens te garanderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Foot and Ankle Institute verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gevoelige onderwerpen of over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

We verzamelen wel elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen en cookies. Deze gegevens komen bij ons terecht omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt.

Met de verwerking van de elektronische identificatiegegevens beogen wij een optimale functionaliteit van onze website. Wij willen dat onze website goed werkt en dat u snel uw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld. We aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.

Foot and Ankle Institute verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Foot and Ankle Institute gebruikt technische, functionele analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals taal. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foot and Ankle Institute neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foot and Ankle Institute) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Foot and Ankle Institute neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@footandankleinstitute.be

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foot and Ankle Institute en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@footandankleinstitute.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk.

Foot and Ankle Institute wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

https://footandankleinstitute.be/
Building Ariane E0, Avenue Ariane 5
1200 Woluwe-St-Lambert
+32 2 280 17 07