Home » Informatie brochure » Post-operatief advies

Post-operatief advies

Postoperatief beleid

Het postoperatief beleid is heel belangrijk op korte en lange termijn. Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk te rusten met hoogstand van de geopereerde voet, teneinde aanhoudende zwelling te vermijden. Zwelling leidt tot pijn en verhoogde stijfheid van de gewrichten na de operatie. Hoe meer zwelling er ontstaat, hoe langer het ook zal aanslepen.

Belangrijke adviezen bij Uw terugkeer naar huis

 • U mag enkel steunen mits het dragen van de speciale postoperatieve schoen.
 • De beste pijnstilling is rust en het vermijden van zwelling dmv hoogstand.
 • Probeer zo veel mogelijk het voeteinde van Uw bed te verhogen en te vermijden dat Uw lakens doorwegen op Uw geopereerde voet (eventueel een voetboog plaatsen).
 • Uw geopereerde voet zoveel mogelijk gedurende lange periodes hoog houden.
 • Vermijdt van uw voet in zittende positie te lang te laten hangen.
 • Het gebeurt van tijd tot tijd dat de enkels ietwat opzwellen en een bloeduitstorting vertonen, maar dit is te wijten aan de postoperatieve bloeding die door de zwaartekracht van de voet naar de enkel is gezakt.
 • Beweeg regelmatig de enkels en tenen, afhankelijk van de pijn en de zwelling.
 • Limiteer zoveel mogelijk langere periodes waarbij U rechtop staat, en sta nooit rechtop zonder Uw postoperatieve schoen.
 • Plaats van tijd tot tijd wat ijs rondom de voet, dit zal zelfs een effect hebben doorheen het door ons aangelegde verband.
 • Vervang nooit en maak nooit het verband nat tot aan de volgende raadpleging. Het verband draagt immers bij tot de correctie van uw afwijking!
 • Neem voldoende pijnstilling, zoals voorgeschreven, en dit op regelmatige tijdstippen, zolang de voeten gevoelig en pijnlijk blijven.

Image Postop NL

Indien U rookt, weet dan dat tabak, onder andere, een belangrijke bijdragende factor is tot het optreden van complicaties, het niet aan elkaar vastgroeien van stukjes bot, problemen met de wondgenezing,…

Contacteer Uw huisarts of ons secretariaat in geval van problemen, zoals er zijn:

 • Ongebruikelijke pijn, die toeneemt ipv afneemt ondanks hoogstand.
 • Koorts.
 • Bloeding doorheen het verband.
 • Iets anders wat Uw ongerustheid opwekt.