Home » Aandoeningen » Voorvoet » Hamertenen

Hamertenen

Definitie

Misvormingen van de tweede tot de vijfde teen zijn heel frequent. We onderscheiden hierbij het proximale interfalangeale en het distale interfalangeale gewricht (d.i. het gewricht tussen twee kootje van de teen) thv elke teen. Beide kunnen zowel in buigstand of strekstand voorkomen.

De misvormingen zijn in het begin soepel en corrigeerbaar, maar worden naarmate de tijd verstrijkt, stijf en niet langer corrigeerbaar, zuiver en alleen door manipulaties.

Symptomen

De last die de patient voornamelijk ondervindt door dergelijke hamertenen, is de aanwezigheid van eeltvormige verhardingen en/of “eksterogen” op de plaatsen waar de misvormingen in contact komen met te nauw schoeisel of daar waar overdruk heerst. Zo kunnen tenen ook onderling wrijving en wondjes veroorzaken.

Oorzaken

Als voornaamste oorzaak moeten we een bepaalde morfologische en statische dysharmonie ter hoogte van de voorvoet weerhouden, vaak in combinatie met een hallux valgus en/of metatarsalgie. Ook moet steeds aan minder frequente oorzaken gedacht worden, daar de behandeling verschillend zal zijn. We denken daarbij aan hamertenen bij een holvoet, congenitale hamertenen, in geval van bepaalde neurologische ziektebeelden, posttraumatische hamertenen,….

Behandeling

In afwezigheid van infectie, wondjes, ed. kan eerst een steunzool of het dragen van specifieke orthesen in silicone (door de podoloog vervaardigd) worden geprobeerd.

Dit kan een zeker nut hebben indien de hamertenen nog soepel zijn. Indien, ondanks dit alles, de pijn en de misvorming aanwezig blijven en er geen tekenen van infectie (klinisch en radiologisch) zijn, kan een ingreep gepland worden. Deze hangt voornamelijk af van de onderliggende oorzaak:

  • Resectie van het pijnlijk uitstekende knobbeltje (arthroplastie)
  • Het vastzetten van het pijnlijke gewrichtje, ongeveer in 15° buigstand (arthrodese)
  • Een peesverlenging
  • Een peestransfer
  • Een osteotomie van de falanx of van het metatarsaal beentje
  • In geval van een neurologische holvoet, moet een volledige correctie, vaak samen met tarsectomie, worden uitgevoerd, zoniet recidiveert de afwijking

Postoperatief beleid

Meestal wordt geen pin geplaatst die na 4 weken op de raadpleging wordt verwijderd. Enkel in bepaalde gevallen wordt dit nog gedaan. Dit verwijderen op de raadpleging is niet pijnlijk en gelijkt ietwat op een bloedafname. Afhankelijk van welke chirurgie werd gedaan, bestaat het postoperatieve verloop uit steunname, vrij onmiddellijk, in een speciale postoperatieve schoen gedurende 4 weken.

Deze ingreep kan gerust plaatsvinden in daghospitaal. Soms blijft een teen tussen 6 en 12 maand gezwollen, en dit moet U niet onnodig verontrusten. Het is wel belangrijk het te signaleren op een follow-up raadpleging.

Voor meer informatie over de nazorg, de werkonbekwaamheid, etc.. verwijzen we U naar de informatiebrochure ivm de pathologie van de voorvoet.