Home » Aandoeningen » Enkel » Arthrodese

Arthrodese

Bij een arthrodese wordt het kraakbeen dat overblijft ter hoogte van de gewrichtsoppervlakken verwijderd met als doel om de desbetreffende botten aan elkaar te laten groeien. In tegenstelling tot een osteotomie die botfragmenten van eenzelfde bot probeert te herschikken ten opzichte van elkaar en daarbij de beweeglijkheid van de omringende gewrichten bewaart, zal een arthrodese de beweeglijkheid opofferen van een gewricht, en dit met als doel de pijn volledig te doen verdwijnen.
Een dergelijke ingreep laat ook veel grotere correcties toe en zal meestal worden uitgevoerd op gewrichten die nauwelijks nog een beweging vertonen. Het klein beetje beweging dat dergelijke gewrichten nog hebben is juist de oorzaak van de pijn.

Alle ziektebeelden en alle gewrichten ter hoogte van de voet kunnen van een dergelijke ingreep genieten. Hoe ernstiger de afwijking, hoe meer kans dat de correctie moet gebeuren mits een arthrodese.

Indicaties

Afhankelijk van zijn lokalisatie, vraagt een artrose of belangrijke aantasting van een gewricht om het uitvoeren van een arthrodese, tenminste als we een correctie en een definitieve indolentie willen bekomen. De enige gewrichten ter hoogte van de enkel en de voet waar een prothese kan worden geplaatst zijn de enkel zelf en de metatarsofalangeale gewrichten.

Contra-indicaties

Een relatieve contra-indicatie is de aanwezigheid van degeneratieve afwijkingen ter hoogte van de aangrenzende gewrichten. Het opofferen van de beweeglijkheid van een gewricht, zelfs indien er voorheen nauwelijks nog beweging aanwezig was, zal de druk doen toenemen op de andere naburige gewrichten. Deze gewrichten kunnen daardoor dan ook pijnlijker en meer symptomatisch worden. Een slechte doorbloeding van het been en ernstige osteoporose vormen andere contra-indicaties.

Postoperatief verloop

Meestal blijft U enige dagen in het ziekenhuis na een dergelijke ingreep (1 tot 4 dagen). Aangezien het materiaal dat wordt gebruikt om de botten te fixeren in de juiste positie niet sterk genoeg is om Uw gewicht te dragen, wordt U gevraagd om na de operatie enige tijd geen enkele steun te nemen op het onderste lidmaat dat werd geopereerd.

Deze periode kan gaan van 4 tot 12 weken, afhankelijk van het type chirurgie en Uw behandelende chirurg. De immobilisatie zal ongeveer even lang duren.