Home » Aandoeningen » Enkel » Anterieur impingement syndroom

Anterieur impingement syndroom

Definitie

Hierbij klaagt U van pijn aan de voorzijde van het enkelgewricht.

Symptomen

De pijn kan ervaren worden als een band die van de buitenkant naar de binnenzijde van de enkel loopt of als een pijn op één bepaalde specifieke plaats bij heel specifieke bewegingen.
Van tijd tot tijd kunnen we een bewegingsbeperking in dorsiflexie vaststellen tijdens het klinisch onderzoek. De palpatie van de aflijning van het gewricht door de chirurg laat u toe de gekende pijn te voelen.

Oorzaken

De pijn is te wijten aan ontsteking van bepaalde structuren van het gewricht die chronisch geïrriteerd worden door repetitieve bewegingen, vaak na het doormaken van een trauma, zoals een “banale” verstuiking of een enkelbreuk. Typisch wordt dit ook aangetroffen bij voetballers die steeds met de binnenzijde van de enkel op de bal schoppen en zodoende in die regio botaangroei veroorzaken, die op zijn beurt de weke delen laat ontsteken. In sommige gevallen kan de botaangroei echter te wijten zijn aan onderliggende arthrose ter hoogte van het enkelgewricht.

Diagnose

De diagnose is voornamelijk klinisch, wanneer men de door U gekende pijnen kan opwekken. Bijkomende onderzoeken kunnen zijn:

  • een röntgenopname,
  • eventueel een scanner al dan niet met een injectie van cortisone in het gewricht bij vermoeden van kraakbeenletsels of losliggende fragmenten
  • en/of een magnetische resonantie.

Behandeling

In eerste instantie is de behandeling symptomatisch waarbij met de hulp van kinesitherapie een poging wordt ondernomen om de ontsteking plaatselijk te verminderen.
Bij aanhoudende pijnen wordt een injectie op de pijnlijke plaats voorgesteld, met als doel de diagnose nogmaals te bevestigen, maar voornamelijk omdat ongeveer 60% van de patiënten blijvend geholpen worden.

Bij die patiënten wiens klachten, ondanks een injectie, spijtig genoeg recidiveren, kan men een kijkoperatie (arthroscopie) voorstellen. Het uitruimen van het voorste deel van het enkelgewricht gebeurt via twee kleine huidinsnedes, en dit in daghospitaal.
video : conflit-ant-preop-fig-26.mpg

video : conflit-ant-postop-fig-27.mpg

Postoperatief beleid

Om te vermijden dat de bloeduitstorting, die zich onvermijdelijk na de operatie ontwikkelt, dezelfde symptomen zal veroorzaken, wordt ten stelligste aangeraden de enkel onmiddellijk na het ontwaken te bewegen tot in de uitersten van de bewegingen. Ook mag men direct steunen, behalve wanneer een kraakbeenletsel werd geopereerd.